แอร์น้ำหยด

แอร์น้ำหยด

ปัญหาแอร์มีน้ำหยดออกทางด้านล่างตัวเครื่องนั้นเกิดได้ 2 ลักษณะด้วยกันคือ

1. น้ำหยดใต้เครื่อง
มีลักษณะเป็นน้ำหยด (เป็นได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของเครื่องปรับอากาศ) มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี


สาเหตุ/วิธีแก้ไข :
(1.1) เกิดจากท่อน้ำทิ้งอุดตัน แก้ด้วยการถอดล้างทำความสะอาด
(1.2) เกิดจากการติดตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ หรือระดับลาดเอียงผิดด้านดังรูป

ภาพวาดการติดตั้งที่ได้ระดับถูกต้อง

การแก้ไขเครื่องไม่ได้ระดับทำได้ 2 วิธีได้แก่
(1.2.1) กรณีที่ต้องการปรับระดับเพียงเล็กน้อย เราสามารถแก้ไขได้เองโดยไม่ต้องเรียกช่าง คือการใช้กระดาษแข็งหนุนระหว่างแผ่นเพลตกับโครงของเครื่องปรับอากาศ เช่นหากต้องการให้เอียงไปทางด้านขวา (ปกติจะต้องเอียงทางนี้) ก็ให้หนุนด้านซ้ายให้สูงขึ้น ดังรูป


ภาพวาดการใช้กระดาษแข็งเสริมความลาดเอียงของเครื่องปรับอากาศ

(1.2.2) กรณีที่ติดตั้งเอียงผิดด้านไปเลย วิธีที่ง่ายที่สุดคือเจาะเฉพะรูท่อน้ำทิ้งใหม่ให้ตรงกับด้านที่เครื่องปรับอากาศเอียงไป ซึ่งกรณีนี้คงต้องเรียกช่างมาทำการแก้ไขให้ครับ

2. น้ำหยดจากด้านหลังเครื่อง
มีลักษณะเป็นน้ำไหลออกมาจากด้านหลังเครื่องโดยส่วนมากจะไหลออกด้านซ้ายของเครื่องสาเหตุ/วิธีแก้ไข
เกิดจากร่องน้ำด้านหลังแผงคอยล์เย็นเกิดการอุดตัน ปกติร่องน้ำขนาดเล็กนี้ทำหน้าที่รับน้ำจากแผงส่วนที่อยู่ด้านหลังและจะไหลลงมารวมกับน้ำทิ้งจากแผงคอยล์เย็นด้านหน้าที่ถาดน้ำทิ้งแล้วไหลออกท่อน้ำทิ้งต่อไป แก้ไขด้วยการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดหรือใช้โบรเวอร์เป่าเศษฝุ่นที่อุดตันทางระบายน้ำออก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ