เกี่ยวกับ INVENTOR.IN.TH

เว็บไซต์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อราวปี พ.ศ.2550 โดยนายนที เกษมโชติพันธุ์ อดีตบรรณาธิการ นิตยสาร INVENTION (ปัจจุบันเลิกพิมพ์จำหน่ายแล้ว) ผู้ชื่นชอบการประดิษฐ์และงานออกแบบร่วมสมัยเป็นพิเศษ และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อมุ่งหมายให้เป็นนิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการประดิษฐ์ทุกคน ปัจจุบันได้ร่วมมือกับ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ด้านข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และบทความด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยหวังว่านักประดิษฐ์และเมกเกอร์ ตลอดจนนักเรียนที่กำลังมองหาโครงงานสำหรับทำส่งอาจารย์จะสามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้เป็นไอเดียไปประยุกต์สู่ชิ้นงานของตัวเองได้ โดยเนื้อหาถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนนี้นักประดิษฐ์หรือผู้ประกอบการสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องหรือข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนักประดิษฐ์ได้

คุณทำเองได้

เป็นส่วนแนะนำและสอนทำโครงงานต่างๆ ตลอดจนการซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยขั้นตอนการสร้างนั้นทางกองบรรณาธิการจะพยายามทำขั้นตอนให้ง่ายและละเอียดที่สุดเท่าที่เวลาและความสามารถของกองบรรณาธิการจะเอื้ออำนวย

บทความ

คอลัมน์ที่ให้ความรู้ในสาขาต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีน่าสนใจ และความรู้พื้นฐานเช่นความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งประดิษฐ์

คอลัมน์สิ่งประดิษฐ์เป็นเหมือนส่วนแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไม่จำกัดสาขา แบ่งเป็นของไทยและต่างประเทศ

เครื่องมือและอุปกรณ์

แนะนำ บอกเล่าประสบการณ์ และวิธีใช้งานเครื่องมือที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์แก่นักประดิษฐ์

โปรดทราบว่า คอลัมน์ต่างๆ ที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
หากต้องการติดต่อทีมงานของเรา กรุณาติดต่อที่อีเมล thaiinventor@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/thaiinventor/