ส่งบทความ

Inventor.in.th ยินดีรับบทความหรือเนื้อเรื่องการประดิษฐ์ ที่คุณเขียนขึ้นเองไม่จำกัดความยาวของเนื้อหา แต่ไม่ควรน้อยกว่าครึ่งหน้ากระะดาษ A4 สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บ inventor.in.th ผู้เขียนจะได้รับค่าเรื่อง 100 ถึง 500 บาท ต่อเรื่อง (คิดตามอัตราความยากง่ายของเนื้อหา) โดยทีมงานจะติดต่อหาท่านอีกครั้ง

หมายเหตุ : กรณีบทความที่เป็นการประชาสัมพันธ์ ไม่ถือว่าเป็นบทความที่จะได้รับค่าตอบแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อีเมล : thaiinventor@gmail.com
โทรศัพท์ : 091-779-8830
 

ท่านสามารถส่งบทความตามหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้
– คุณทำเองได้ (DIY)
– ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
– เทคโนโลยี
– สิ่งที่นักประดิษฐ์ควรรู้
– ทรัพย์สินทางปัญญา
– สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
– เครื่องมือและวัสดุ

ข้อมูลผู้เขียน

 

รายละเอียดบทความ

 

ยืนยันโดย