ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรืองานอีเวนต์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์กับนักประดิษฐ์และเมกเกอร์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยส่งเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์มาทางอีเมล : thaiinventor@gmail.com

ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะเร่งตรวจสอบเนื้อหาและทำการเผยแพร่ข่าวสารของท่านโดยเร็วต่อไป

*ภาพประกอบจะต้องเป็นภาพแนวนอนอย่างน้อย 1 ภาพ เพื่อใช้เป็นภาพหน้าหัวเรื่อง
**สัดส่วนของภาพแนะนำที่ 1200×800 Pixel หรือขนาดใกล้เคียงได้โดยทางทีมงานจะปรับแต่งให้เหมาะสมอีกครั้ง

โปรดทราบว่าหากท่านส่งข่าวเข้ามาในรอบวันเป็นจำนวนมาก และเนื้อหาข่าวของหน่วยงานนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน ทางกองบรรณาธิการจะเลือกเพียง 1 ข่าว เท่านั้น

ขอบคุณครับ